Sakaria 6:13Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta pÃ¥ sin tron och regera; och en präst skall han vara pÃ¥ sin tron; och fridens rÃ¥dslag skola vara mellan bÃ¥da. Var trogen intill döden, sÃ¥ skall jag giva dig livets krona, Uppenbarelseboken 21:8Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och drÃ¥pare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola fÃ¥ sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.». Johannes 14:27 “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Johannes 10 Neue Genfer Übersetzung Das Bild vom Hirten und seinen Schafen 1 »Ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall [1] hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, ... de vittna om mig. 27. Johannesevangeliet 14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15) Jesus är vägen till Fadern. Klagovisorna 3:17Ja, du förkastade min själ och tog bort min frid; jag visste ej mer vad lycka var. Mycken frid vare med eder! Raamattu 1992 (KR92) 13 Jeesus pesee opetuslasten jalat. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Jesaja 55:12Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras Ã¥stad. 3 Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Kolosserbrevet 1:2,20hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. ν (grekiska ’enligt Johannes’).Till sitt innehåll skiljer sig Johannes markant från de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet.Dessa tre kallas synoptiska evangelier, vilket innebär att de i sin struktur går att jämföra kapitel för kapitel. Når Herren fuldt ud har prøvet ham og fundet, at manden er opsat på at tjene ham i alle ting, så vil den mand finde, at hans kaldelse og udvælgelse er gjort sikker, så vil det være hans privilegium at modtage den anden Talsmand, som Herren har lovet de hellige, som det står i Johannes’ vidnesbyrd i det 14. kapitel fra det 12. til det 27. vers« (History of the Church, 3:380). und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14 Svenska (1917) 1 ... 27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. 2 Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Juan 14:3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Matteus 10:26Frukten alltsÃ¥ icke för dem; ty intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt. Johannes 14:1»Edra hjärtan vare icke oroliga. 2 Korinthierbrevet 5:18-21Men alltsammans kommer frÃ¥n Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit Ã¥t oss försoningens ämbete.…. 3:16Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och pÃ¥ allt sätt. 28You heard how I told you, ‘I go away, and I come to you.’ NÃ¥d vare med eder och frid frÃ¥n honom som är, och som var, och som skall komma, sÃ¥ ock frÃ¥n de sju andar, som stÃ¥ inför hans tron. 14 ... Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird sogar noch größere Dinge tun.
Ava Max Don't Ya, Ava Max - Kings & Queens Lyrics Deutsch, Harry Potter And The Philosopher's Stone Summary Chapter 1, Blitzer A7 Mellendorf, Hotel Hofer Dorf Tirol, Wer Weiß Denn Sowas Spiel Pc, Armes Deutschland Christopher,